NAŠE SLUŽBY

 • INKASO POHLEDÁVEK:
  inkasování plateb od jednotlivých dlužníků – díky rozvětvené síti externích spolupracovníků na území ČR a SK dokážeme při opakovaných návštěvách u dlužníků inkasovat dlužné prostředky. Soubor pohledávek k inkasu buď přímo odkoupíme (kupní smlouva s odloženou platbou kupní ceny, která se vypořádává postupně z inkasovaných prostředků) nebo na základě komisionářské smlouvy inkasujeme dlužné prostředky v zastoupení klienta na jeho účet.
 • NÁKUP A PRODEJ POHLEDÁVEK:
  Nákup a prodej pohledávek = výběr vhodných pohledávek, jejich tržní ocenění, vyhledání nejvhodnějšího obchodního partnera, vedení jednání, konkrétní realizace obchodního případu.
 • EKONOMICKÉ PORADENSTVÍ:
  Ekonomické poradenství = školení o bezdlužnosti firem a fyzických osob.
 • SMĚNEČNÉ OBCHODY:
  Odkup směnky na vlastní účet nebo na účet třetí osoby
 • SPRÁVA PORTFOLIA POHLEDÁVEK:
  Správa souboru pohledávek vybraných klientem, vyhledávání nejvhodnějších zápočtových řetězců, provádění zápočtových operací. Přímí či zprostředkovaný odkup pohledávek za cenu určenou individuálně případ po případu, v závislosti na stáří, výši a právní „prokazatelnosti“ pohledávky. Směna pohledávek včetně případného finančního narovnání, zohledňujícího nominální hodnotu pohledávek a bonitů dlužníků.
 • ZÁPOČTOVÉ OPERACE:
  nalezení řetězce vhodných pohledávek k zápočtu. Využíváme jak vlastní databáze, tak databáze partnerských firem.
 • OSTATNÍ SLUŽBY:
  detektivní služby, zahrnující vše od sledování osob, rešerše firem, systém detekce a ochrany proti odposlechu.

NEW BALANCE