• Vymáhání pohledávek mimosoudní cestou
  • Rešerše firem a osob
  • Služby soukromých detektivů
  • Nákup a prodej pohledávek
  • Zápočtové operace
  • Směneční obchod
  • Krizové řešení
  • Právní servis
  • Ekonomické poradenství
 

 

Poskytované služby

- Inkaso pohledávek - Inkasování plateb od jednotlivých dlužníků – díky rozvětvené síti
externích spolupracovníků na území ČR a SK dokážeme při opakovaných návštěvách
u dlužníků inkasovat dlužné prostředky. Soubor pohledávek k inkasu buď přímo
odkoupíme (kupní smlouva s odloženou platbou kupní ceny, která se vypořádává
postupně z inkasovaných prostředků) nebo na základě komisionářské smlouvy
inkasujeme dlužné prostředky v zastoupení klienta na jeho účet.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Nákup a prodej pohledávek - Nákup a prodej pohledávek = výběr vhodných pohledávek,
jejich tržní ocenění, vyhledání nejvhodnějšího obchodního partnera, vedení jednání, konkrétní
realizace obchodního případu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Ekonomické poradenství - Ekonomické poradenství = školení o bezdlužnosti firem a
fyzických osob.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Směnečné obchody = odkup směnky na vlastní účet nebo na účet
třetí osoby.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Správa portfolia pohledávek - Správa souboru pohledávek vybraných klientem, vyhledávání
nejvhodnějších zápočtových řetězců, provádění zápočtových operací. Přímý či zprostřed -
kovaný odkup pohledávek za cenu určenou individuálně   případ od případu, v závislosti na
stáří, výši a právní „prokazatelnosti“ pohledávky. Směna pohledávek včetně případného
finančního narovnání, zohledňujícího nominální hodnotu pohledávek a bonitu dlužníků.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Zápočtové operace - nalezení řetězce vhodných pohledávek k zápočtu - využíváme jak
vlastní databáze, tak databáze partnerských firem.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Ostatní služby - detektivní služby, zahrnující vše od sledování osob, rešerše firem, systém
detekce a ochrany proti odposlechu.